cv ketel compri_cropVeel mensen kijken behoorlijk op tegen de grote investering die nodig is om hun oude ketel te laten vervangen voor een nieuwer model. Omdat zij het geld niet meteen beschikbaar hebben wordt het vervangen van de ketel alsmaar uitgesteld. Als gevolg hiervan verspillen deze mensen iedere maand een grote hoeveelheid energie die zij hadden kunnen besparen met de aanschaf en installatie van een nieuwe cv ketel. Doordat de energierekening hoger is dan noodzakelijk wordt het ook nog eens steeds moeilijker om een nieuwe zuinigere ketel aan te schaffen. Voor deze mensen is leasen of huurkoop van een cv ketel een goede oplossing. Om hier gebruik van te maken moet er meestal een onderhoudscontract met een loodgietersbedrijf worden afgesloten waarin ook de aankoop en installatie van de cv ketel in is opgenomen.

Cv ketel aanschaffen, installeren en onderhouden

De manier waarop deze contracten werken is dat het loodgietersbedrijf een nieuwe en zuinige cv ketel koopt en deze in bruikleen geeft aan de persoon waarmee het contract wordt afgesloten. Het is mogelijk om de ketel te leasen of een huurkoop overeenkomst af te sluiten waarbij de cv ketel in kleine termijnbedragen wordt afbetaald en uiteindelijk ook je eigendom wordt. In de contracten is ook de installatie en doorlopend onderhoud van de cv ketel opgenomen. Mochten zich er tussen onderhoudsbeurten problemen voordoen dan worden deze meteen opgelost zonder extra kosten. Het bedrag voor deze onderhoudscontracten moet maandelijks voldaan worden en is zo laag dat we amper van een investering kunnen spreken.